THAY ĐỔI MỨC LƯƠNG CƠ BẢN CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ VÀ LÁI XE CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

  1. Ngày đăng: 23-09-2022
  2. Lượt xem: 93
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

THAY ĐỔI MỨC LƯƠNG CƠ BẢN CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ VÀ LÁI XE CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Sau đại dịch Covid năm 2021 vừa qua, nhà nước đã ban hành Nghị quyết 34/2021/QH15 quyết định lùi cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan Nhà nước đến thời điểm thích hợp. Như vậy, lương của các đối tượng nhân viên, bảo vệ trong cơ quan Nhà nước vẫn áp dụng cách tính lương theo hệ số và mức lương cơ sở như hiện nay. đối tượng này sẽ áp dụng hệ số lương theo bảng lương nhân viên thừa hàng, phục vụ trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm phụ lục bảng 4 tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Theo đó, mức lương của cơ Quan Nhà nước trong năm 2022 khi chưa  cải cách tiền lương như bảng dưới đây:

Tiền lương của nhân viên bảo vệ, lái xe trong cơ quan Nhà nước sau khi cải cách sẽ do các bên thoả thuận gồm lương theo công việc/chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. theo Nghị quyết 27, việc xây dựng bảng lương mới, những người làm công việc thừa hành, phục vụ như bảo vệ, lái xe có yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp sẽ không áp dụng bảng lương công chức, viên chức mà thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ.
 

Theo baove24h.com

 Tin tức khác