DANH SÁCH CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP AMATA - ĐỒNG NAI

  1. Ngày đăng: 26-02-2020
  2. Lượt xem: 118
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH SÁCH CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP AMATA - ĐỒNG NAI

Danh sách các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động Khu công nghiệp Amata, Đồng Nai.1. Công Ty TNHH Amata Việt Nam
Ngành Nghề: Khu Công Nghiệp - Chế Xuất
Địa Chỉ: KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3991007
Email: Amatavn@Hcm.Vnn.Vn

2. Yung Chi Paint & Varnish Mfg (Vietnam) Co., Ltd
Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 219 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936740
Email: Yungchivn@Rainbowpaints.Com.Vn ; Jungchi.Sale.Tuyen@Gmail.Com

3. Công Ty TNHH Schaeffler Việt Nam
Ngành Nghề: Bạc Đạn - Vòng Bi
Địa Chỉ: Đường 3 KCN Amata, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936622
Email: Tam.Le@Schaeffler.Com 

4. Công Ty TNHH Nikko Việt Nam
Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm
Địa Chỉ: Lô 101/2-5 Đường 3b KCN Amata, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936726
Mail: nikkovietnam1@gmail.com

5. Công Ty TNHH Okamoto Việt Nam
Ngành Nghề: Áo Mưa
Địa Chỉ: Lô 105/2 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936638
Email: congtyokamoto@vnn.vn

6. Công Ty TNHH Việt Nam Wacoal
Ngành Nghề: Đồ Lót
Địa Chỉ: 110 Đường Amata KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936770
Email: Job@Wacoal.Com.Vn

7. Công Ty TNHH Xích Kmc (Việt Nam)
Ngành Nghề: Dây Xích, Dây Sên
Địa Chỉ: KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936533
Email: Kmcvn@Saigonnet.Vn

8. Công Ty CP Công Nghiệp Nhựa Phú Lâm (Fulin) - Cn
Ngành Nghề: Nhựa - Bao Bì
Địa Chỉ: Lô 109 Đường Amata KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936688
Email: Twy777@Yahoo.Com

9. Công Ty TNHH Arai Việt Nam
Ngành Nghề: Nệm & Nệm Giường
Địa Chỉ: Lô 101/1-3 Đường 3 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936694
Email: Arai@Hcm.Fpt.Vn

10. Công Ty TNHH Toyo Ink Việt Nam
Ngành Nghề: Mực & Mực In
Địa Chỉ: Lô 101 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936647
Email: Ktchintiv@Vnn.Vn

11. Công Ty TNHH Bao Bì Kỹ Thuật Cao Riches Việt Nam
Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 104/1 Lô A Đường 2 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936811
Email: Riches.Wrap@Hcm.Vnn.Vn

12. Công Ty TNHH Map Pacific Việt Nam
Ngành Nghề: Thuốc Trừ Sâu
Địa Chỉ: 101/6 Đường 3 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936902
Email: Map-Schiem@Bdvn.Vnd.Net​​​​​​

13. Công Ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam)
Ngành Nghề: Điện Tử - Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện
Địa Chỉ: 13 Lô 103/4 Đường 5 KCN Amata, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936801
Email: Recruitment@Spitfirevn.Com

14. Công Ty TNHH Nam Yang Quốc Tế Việt Nam
Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 120/1 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936702
Email: Ktkang@Namyangvn.Com

15. Công Ty TNHH Quadrille (Việt Nam)
Ngành Nghề: Đồ Lót
Địa Chỉ: 118 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936660
Email: Quadrillevn@Hcm.Vnn.Vn

16. Công Ty TNHH Starprint Việt Nam
Ngành Nghề: In - Nhà In & Tư Vấn
Địa Chỉ: 104/4-1 Đường Amata 2-4 KCN Amata, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936921
Email: Infomation@Starprinttvn.Com

17. Công Ty TNHH Mainetti (Việt Nam)
Ngành Nghề: May Mặc - Phụ Liệu
Địa Chỉ: Lô 103/1 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3993169
Website: Www.Mainettigroup.Com

18. Công Ty CP Nhựa Reliable (Việt Nam)
Ngành Nghề: Nhựa - Bao Bì
Địa Chỉ: Lô 112 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936174
Email: Reliableplastics@Gmail.Com 

19. Công Ty TNHH Ritek Việt Nam
Ngành Nghề: Băng Đĩa
Địa Chỉ: 213 Đường Amata 2-4 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936111
Email: Lclung@Ritek.Com.Tw

20. Công Ty CP Thép Đặc Biệt Pro-Vision
Ngành Nghề: Thép - Công Ty
Địa Chỉ: Lô 221/2 KCN Amtata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936609
Website: Www.Pro-Visionsteel.Com.Vn

21. Công Ty TNHH Auromex Việt Nam
Ngành Nghề: Hóa Chất
Địa Chỉ: Lô 104/8 Đường Amata 2-4 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936568
Email: auromexvn@hcm.vnn.vn
Website: www.okuno-auromex.com

22. Công Ty TNHH Yp Rex Việt Nam
Ngành Nghề: Phòng Cháy Chữa Cháy
Địa Chỉ: Lô 222 Đường 4 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3994775
Email: Vananh@Yprex.Com

23. Công Ty TNHH Cơ Khí Kao Meng (Việt Nam)
Ngành Nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất
Địa Chỉ: Hiện Đại KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3893867
Email: Kaomeng@Hcm.Vnn.Vn

24. Công Ty TNHH Vp Components Việt Nam
Ngành Nghề: Xi Mạ
Địa Chỉ: Lô 104/2-1 Đường 2 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936779
Email: Vpcomponent@Hcm.Vnn.Vn


Tin tức khác